آزمایشگاهِ تئاتر دو بریدۀ صوتی از گفت‌وگو با یدالله آقاعباسی. .


(با «یدالله آقاعباسی»، نویسنده، کارگردان، بازیگر، پژوهشگر و مترجم تئاتر، در شماره نوزدهم مجله -پرونده وی- گفت‌وگو کرده‌ایم. بریده‌هایی کوتاه از این گفت‌وگو را بشنوید.)

> یک:

> دو:

چندرسانه‌ای

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.