سردبیر

در شماره چهاردهم چه می‌خوانیم

شمارۀ چهاردهم فصل‌نامۀ فرهنگی‌هنری «جُنگ هنر مس» (به تاریخ پاییز۹۸) منتشر شده است. این شمارۀ مجله که با دو پرونده همراه است، در ۲۰۸صفحه به چاپ رسیده. در شمارۀ تازۀ مجله، نوشته‌هایی از: سیدمحمود دعایی، مرتضی فرهادی، محمدرضا زائری، محمد شکیبی، احمد طالبی‌نژاد، مجید نیک‌پور، مرتضی کاردر، محسن آزموده، امین ... ادامه متن

یک رساله، دو پژوهشگر درباره رساله طنزآمیز «زرندیه»

«زرندیه» عنوان رساله‌ای است طنزآمیز، به سبک و سیاق اثر مشهور عبید زاکانی، «موش و گربه». نویسنده و سرایندۀ این رسالۀ منثور و منظوم، به‌احتمال زیاد «موفق‌السلطان» است. او در این اثر، با زبانی انتقادی، ماجرای یک اختلاس را در جریان ضبط مالیات تریاک و کشت خشخاش در زرندِ کرمان، ... ادامه متن

در شماره سیزدهم چه می‌خوانیم

شماره سیزدهم فصل‌نامه فرهنگی هنری «جُنگ هنر مس» (به تاریخ تابستان ۱۳۹۸) منتشر شده است. این شماره مجله که با پرونده‌هایی در فصل‌های شعر و تاریخ همراه است، در ۲۲۰ صفحه به چاپ رسیده است. ... ادامه متن