خط اوّل

حکایت آدم‌های متفاوت سرمقاله شماره ۱۴ مجله

این شمارۀ «جُنگ هنر مس»، حکایت آدم‌های متفاوت روزگار ماست؛ کسانی که در مقطعی از تاریخ فرهنگ و ادب کرمان،‌ تأثیرات ماندگاری برجای گذاشته‌اند. گو این‌که، مطالعۀ فرهنگ، بدون توجه به فرهنگ‌آفرینان، امری نشدنی است. محمدجواد حجتی کرمانی، در شش دهۀ گذشته، اثری انکارناپذیر در تاریخ و فرهنگ کرمان و ... ادامه متن
سرمقاله شماره سیزدهم

برای ایران سرمقاله شماره ۱۳ مجله

«به ایرانم، به ایرانِ گرامی‌ام، به ایرانِ جاودانی‌ام». این کلمات را زنده‌یاد استاد «سعید نفیسی» در حدودِ هفتاد سال پیش بر پیشانیِ یکی از آثارش در مجموعه‌داستانِ تاریخیِ «ماه نخشب» نوشته است؛ کلماتی که دوست‌داشتنِ سرزمینِ همۀ ما؛ ایرانِ عزیز، در آن‌ها موج می‌زند. در پرتو همین مهرورزی و دوستاری ... ادامه متن