مرورگر

در شماره شانزدهم چه می‌خوانیم

شماره تازه فصل‌نامه «جُنگ هنر مس»، به تاریخ بهار- زمستان ۱۳۹۹، منتشر شده است. شماره شانزدهم این مجله فرهنگی و هنری، دو پرونده ویژه دارد؛ پرونده اول، دربارهٔ «مرتضی فرهادی» و اندیشه‌های اوست. در این پرونده، آثار و گفتاری می‌خوانیم از: سیدمحمد بهشتی، محمدحسین پاپلی یزدی، هادی خانیکی، محمدعلی آزادی‌خواه، ... ادامه متن

در شماره پانزدهم چه می‌خوانیم

شمارۀ پانزدهم فصل‌نامۀ فرهنگی‌هنری «جُنگ هنر مس» (به تاریخ زمستان۹۸) منتشر شده است. این شمارۀ مجله که ویژه‌نامه‌ای است برای شاعر موثر معاصر؛ زنده‌یاد «منوچهر نیستانی»، در ۲۰۸صفحه به چاپ رسیده. در این ویژه‌نامه، گفت‌وگوهایی با محمدعلی بهمنی و ابوالقاسم ایرانی، و نوشته‌هایی از: یوسفعلی میرشکاک، مهدی صمدانی، زهیر توکلی، ... ادامه متن

در شماره چهاردهم چه می‌خوانیم

شمارۀ چهاردهم فصل‌نامۀ فرهنگی‌هنری «جُنگ هنر مس» (به تاریخ پاییز۹۸) منتشر شده است. این شمارۀ مجله که با دو پرونده همراه است، در ۲۰۸صفحه به چاپ رسیده. در شمارۀ تازۀ مجله، نوشته‌هایی از: سیدمحمود دعایی، مرتضی فرهادی، محمدرضا زائری، محمد شکیبی، احمد طالبی‌نژاد، مجید نیک‌پور، مرتضی کاردر، محسن آزموده، امین ... ادامه متن

در شماره سیزدهم چه می‌خوانیم

شماره سیزدهم فصل‌نامه فرهنگی هنری «جُنگ هنر مس» (به تاریخ تابستان ۱۳۹۸) منتشر شده است. این شماره مجله که با پرونده‌هایی در فصل‌های شعر و تاریخ همراه است، در ۲۲۰ صفحه به چاپ رسیده است. ... ادامه متن