موسیقی

روح الله خالقی

آهنگ‌ساز فرهنگ‌ساز استاد «روح‌الله خالقی» از هفت نگاه

| شماره ۷و۸ «جنگ هنر مس» |  پرونده «روح‌الله خالقی»  |   یک. در کرمان زاده شد، در سالزبورگ از دست رفت، در تهران زیست و در شمیران به خاک سپرده شد. پدرش میرزا عبدالله‌خان، از مستوفیان بود که به اقتضای شغلش مدام در سفر بود. اصل و ریشۀ او ... ادامه متن