شماره ۱۳ جُنگِ هنرِ مس


شماره تازه فصل‌نامه «جُنگ هنر مس»، به تاریخ تابستان ۱۳۹۸، منتشر شده است. شماره سیزدهم این مجله فرهنگی و هنری، در ۲۲۰ صفحه انتشار یافته و شامل فصل‌های شعر، ادبیات داستانی و تاریخ است.

 

> فهرست کامل شماره سیزدهم «جنگ هنر مس» را دریافت کنید

یا برای دیدن عنوان مطالب مجله، اینجا کلیک کنید.

بایگانیشماره گذشتهشماره؛۱۳

پیغام آشنا، نفسِ روح‌پرور است (سعدی)