شماره ۱۵ جُنگِ هنر مس


شماره تازه فصل‌نامه «جُنگ هنر مس»، به تاریخ زمستان ۱۳۹۸، منتشر شده است. شماره پانزدهم این مجله فرهنگی و هنری که ویژه‌نامه‌ای است برای شاعر موثر معاصر؛ زنده‌یاد «منوچهر نیستانی»، در ۲۰۸ صفحه انتشار یافته است.

 

> فهرست کامل شماره پانزدهم «جنگ هنر مس» را دریافت کنید

بایگانیشماره گذشته

پیغام آشنا، نفسِ روح‌پرور است (سعدی)