شماره ۱۷ جُنگِ هنر مس

شماره ۱۷ جنگ هنر مس

شماره هفدهم فصل‌نامه «جُنگ هنر مس»، به تاریخ بهار ۱۴۰۰ منتشر شده است. شماره تازه این مجله فرهنگی و هنری، دو پرونده ویژه دارد:

یک.
با آینه و چراغ
> پرونده‌ای دربارهٔ «شهین‌دخت خوارزمی» و دغدغه‌هایش

دو.
به لفظ اندک و معنای بسیار
> پرونده‌ای درباره شعر کوتاه استان کرمان + لیکوهای رودباری

+ فصلِ هنرهای تجسمی (گفت‌وگو با علیرضا هاشمی‌نژاد و…)

این شماره در ۲۰۸ صفحه انتشار یافته است.

 

> فهرست کامل شماره هفدهم «جنگ هنر مس» را دریافت کنید

بایگانیشماره گذشته

پیغام آشنا، نفسِ روح‌پرور است (سعدی)