شماره ۱۶ جُنگِ هنر مس

شماره ۱۶ جنگ هنر مس

شماره تازه فصل‌نامه «جُنگ هنر مس»، به تاریخ بهار- زمستان ۱۳۹۹، منتشر شده است. شماره شانزدهم این مجله فرهنگی و هنری، دو پرونده ویژه دارد:

یک.
درختِ توسعه روی ریشهٔ فرهنگ سبز می‌شود
> پرونده‌ای دربارهٔ «مرتضی فرهادی» و اندیشه‌هایش

دو.
هم‌میهنانِ وطنِ فارسی
> فصلی به احترامِ «مهاجران افغانستانی»

+ فصلِ ادبیات داستانی

این شماره در ۲۲۰ صفحه انتشار یافته است.

 

> فهرست کامل شماره شانزدهم «جنگ هنر مس» را دریافت کنید

بایگانیشماره گذشته

پیغام آشنا، نفسِ روح‌پرور است (سعدی)