ما را جدا کردند دو غزل از محمدتقی دامردان، شاعر افغانستانی مقیم کرمان، با صدای او. .

محمدتقی دامردان

ما را جدا کردند:

 

زخم‌های بی‌شمار:

 

(با این هنرمند افغانستانی مقیم کرمان، در شمارۀ شانزدهم مجله -پروندۀ هم‌تباران-‌ گفت‌وگو کرده‌ایم.)

چندرسانه‌ای

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.