با آینه و چراغ پرونده‌ای دربارۀ «شهین‌دخت خوارزمی» و دغدغه‌هایش. .


پروندۀ ویژۀ شمارۀ هفدهم فصل‌نامۀ فرهنگی هنری «جُنگ هنر مس» دربارۀ «شهین‌دخت خوارزمی» است و دغدغه‌هایش برای توسعۀ ایران. در این پرونده، یادداشت‌هایی می‌خوانیم از: محمدمهدی فرقانی، یونس شکرخواه، مرتضی ایمانی راد، مهدی محبی کرمانی، و یک گزارش از طرح توسعۀ پایدار در روستای «خبر» (از توابع شهرستان بافت در استان کرمان/ زادگاه شهین‌دخت خوارزمی) و گفت‌وگوهایی با محمدمهدی بهکیش و همایون شهریاری که به همت شادی خوشکار و فرزانه قبادی انجام شده‌اند.

همچنین در این پرونده، امین شول سیرجانی (دبیر پرونده) گفت‌وگویی خواندنی با شهین‌دخت خوارزمی دارد. دکتر خوارزمی در بخشی از این گفت‌وگو می‌گوید:

«ترس و یأس وجود را مسموم می‌کند و انرژی‌های خلاق و سازنده را می‌بلعد. راهی که ما برای زیستن خود انتخاب کرده‌ایم جایی برای ترس و یأس نمی‌گذارد. آنچه در ایران و جهان می‌گذرد، نگران‌کننده است. ولی من و همسرم قلمرو نفوذی تعریف کرده‌ایم که در محدودۀ آن حرکت می‌کنیم. به مسائلی که حل آن در اختیار ما نیست، به‌عنوان قلمرو فهم و شناخت و آشنایی با واقعیت می‌نگریم. سعی داریم رویدادها را دنبال کنیم و ریشه‌ها و علل را کشف کنیم. درگیر شدن با این واقعیت‌ها نه ما را می‌ترساند و نه رنج‌مان می‌دهد. برای رنج‌های بیهوده نه فرصت داریم و نه توجیه منطقی. اما، دغدغۀ وجودی ما مسائلی است که در قلمرو نفوذمان قرار دارند. این سؤال همیشه برای ما مطرح است: برای حل مشکل و بهبود زندگی دیگری در خانواده و در میان دوستان و آشنایان و برای دیگرانی که با آنان آشنایی قبلی نداریم و برای سرزمین‌مان ایران چه‌کاری از ما ساخته است؟ این پرسش، چراغ راه ماست و خواهد بود در زندگی. معنا و فلسفۀ زندگی‌مان را شکل داده است.»

 

شمارۀ هفدهم فصل‌نامۀ فرهنگی هنری «جُنگ هنر مس» به تاریخ بهار ۱۴۰۰ در ۲۰۸ صفحه منتشر شده است.

فرهنگ

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.