سردبیر

در شمارۀ بیست‌وسوم چه می‌خوانیم

شمارۀ تازۀ فصل‌نامۀ «جُنگ هنرِ مس»، به تاریخ بهار و تابستان ۱۴۰۲ منتشر شده است. در آغاز شمارۀ بیست‌وسوم این مجلۀ فرهنگی‌هنری، نوشتاری به قلم یوسفعلی میرشکاک، شاعر و منتقد، به یاد زنده‌یاد «احمدرضا احمدی» منتشر شده است. این شماره از مجله، یک پرونده و یک پوشۀ ویژه دارد. پروندۀ ... ادامه متن

در شمارۀ بیست‌ودوم چه می‌خوانیم

شماره تازۀ فصل‌نامۀ «جُنگ هنرِ مس»، به تاریخ زمستان ۱۴۰۱ منتشر شده است. در آغاز شمارۀ بیست‌ودوم این مجلۀ فرهنگی‌هنری، یادداشتی به قلم علیرضا میرعلی‌نقی، پژوهشگر موسیقی، به یاد زنده‌یاد «حسن ناهید» منتشر شده است با تیترِ «توانایی بی خودنمایی». این شماره از مجله، دو پرونده دارد. پروندۀ شخصیتِ جُنگ ... ادامه متن