در شمارۀ بیست‌ودوم چه می‌خوانیم. .

شماره تازۀ فصل‌نامۀ «جُنگ هنرِ مس»، به تاریخ زمستان ۱۴۰۱ منتشر شده است.

در آغاز شمارۀ بیست‌ودوم این مجلۀ فرهنگی‌هنری، یادداشتی به قلم علیرضا میرعلی‌نقی، پژوهشگر موسیقی، به یاد زنده‌یاد «حسن ناهید» منتشر شده است با تیترِ «توانایی بی خودنمایی».

این شماره از مجله، دو پرونده دارد.

پروندۀ شخصیتِ جُنگ بیست‌ودوم، دربارۀ «محمدحسین اسلام‌پناه»، پژوهشگر و استاد صحافی سنّتی است. در سال ۱۳۹۷، نام او در رشتۀ صحافی سنّتی در فهرست حاملان میراث فرهنگی ناملموس ایران، به‌عنوان گنجینۀ زنده بشری، به ثبت رسید. در این پرونده، آثار و گفتاری می‌خوانیم از: مهدی محبی کرمانی، اکبر ایرانی، محمدعلی فردوسی، محمد جهانشاهی، حسن نیک‌بخت، سیدجواد میرهاشمی و…

پروندۀ دیگر مجله با عنوانِ «من آن زنم که همه کارِ من نکوکاری‌ست»، ویژه‌نامه‌ای است دربارۀ «تَرکان‌خاتون»، بانوی حکمت و حکومت؛ زنی قدرتمند و اثرگذار در تاریخ. در این پرونده، آثار و گفتاری می‌خوانیم از: محمدابراهیم باستانی پاریزی، محمدحسین اسلام‌پناه، مریم میرشمسی، جمشید روستا، علیرضا هاشمی‌نژاد، مریم فدایی ‌‌قطبی، فاطمه علی‌اصغر، امین شول سیرجانی، مجتبی مهدوی، اسما پورزنگی‌آبادی، محمد قاسمی و…

شمارۀ بیست‌ودوم فصل‌نامۀ «جُنگ هنرِ مس»، با مدیرمسئولی سیدعلی میرافضلی و سردبیری مجتبی احمدی، در ۲۰۸ صفحه منتشر شده است.

 

> فهرست کامل شماره بیست‌ودوم «جنگ هنر مس» را دریافت کنید

مرورگر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.