شماره ۱۹ جُنگِ هنر مس


شماره نوزدهم فصل‌نامه «جُنگ هنر مس»، به تاریخ زمستان ۱۴۰۰ منتشر شده است. شماره تازه این مجله فرهنگی و هنری، دو پرونده ویژه دارد:

یک.
سیبی در دست، سودایی در سر
> پرونده‌ای دربارهٔ «یدالله آقاعباسی»، هنرمند تئاتر

دو.
رفسنجان؛ چهرۀ پنهان یک شهر
> داستان «رفسنجان» از پنجرۀ فرهنگ و تاریخ

این شماره در ۲۳۲ صفحه انتشار یافته است.

> فهرست کامل شماره نوزدهم «جنگ هنر مس» را دریافت کنید

بایگانیشماره گذشته

دیدگاهتان را بنویسید